babla_main_pic.jpgcapa-social.jpgrosillo1.jpg

AURKIBIDEA/ÍNDICE

bj4.gif FORMACIÓN. NUEVO CURRÍCULO Y COMPETENCIAS EN LA ESO

bj4.gifGEOGRAFIA KLASERAKO BALIABIDEAK/RECURSOS PARA LA CLASE DE GEOGRAFÍA


bj4.gifHISTORIA KLASERAKO BALIABIDEAK/RECURSOS PARA LA CLASE DE HISTORIA

bj4.gifGIZARTE HIZKUNTZA ESPARRUA/ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO


bj4.gifRECURSOS PARA LA CLASE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA


bj4.gifHIRITARTASUNA/CIUDADANÍA

bj4.gifEUSKAL CURRICULUMA/CURRICULUM VASCO

bj4.gifEBALUAZIO DIAGNOSTIKOA ETA KONPETENTZIAK/EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y COMPETENCIAS


bj4.gifMETODOLOGIA/METODOLOGÍA


bj4.gifTEKNOLOGIA BERRIAK ETA WEB 2.0/NUEVAS TECNOLOGÍAS Y WEB 2.0

external image GW274H182 ATAL BAKOITZEAN ERABILITAKO IKONOAK/ICONOS UTILIZADOS EN CADA APARTADOexternal image Gifs%2520Animados%2520Figuras%2520Geom%25E9tricas%2520%252830%2529.gifMaterialak euskeraz

Gifs%20Animados%20Figuras%20Geom%E9tricas%20%287%29.gifMateriales en castellano


external image 125px-Geokeys.jpg
GEOGRAFIA ATARIAK
PORTALES DE GEOGRAFÍA
external image portal.jpg

HISTORIA ATARIAK
PORTALES DE HISTORIA
external image GW64H85
WEB ORRIAK

PÁGINAS WEB
external image GW148H93
UNITATE DIDAKTIKOA
UNITATE DIDAKTIKO INTERAKTIBOA

UNIDADES DIDÁCTICA
UNIDAD DIDÁCTICA INTERACTIVA
external image GW132H71
LAN PROIEKTUAK

PROYECTOS DE TRABAJO
external image GW100H77
WEBQUESTA- MINIQUESTA

WEBQUEST-MINIQUEST
external image GW126H78
AURKEZPENAK

PRESENTACIONES
external image GW87H87
BIDEOAK

VÍDEOS
external image GW121H115
ANIMAZIOAK

ANIMACIONES
external image GW104H77
DIAPOSITIBAK

DIAPOSITIVAS
external image GW117H126
ARGAZKI BILDUMA

COLECCIÓN DE FOTOS
external image GW113H92
ATLASAK

ATLAS
external image GW113H77
MAPAK

MAPAS
external image GW125H93
GRAFIKOAK

GRÁFICOS
115428060_d534b9a9ca_o.jpg
LIBURUTEGI BIRTUALA

BIBLIOTECA VIRTUAL
external image GW108H96
LIBURUAK

LIBROS
external image enciclopedia.jpg
HIZTEGIAK ETA ENTZIKLOPEDIAK

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

external image GW152H138

EGUNKARIAK ETA ALDIZKARIAK

PERIÓDICOS Y REVISTAS
medios-de-comunicacion.gif
KOMUNIKABIDEAK

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
sonido.png
SOINUDUN ARTXIBOA

ARCHIVOS DE SONIDO
external image GW102H121
BLOGAK ETA WIKIAK

BLOGS Y WIKIS
external image 1807338295_89ffdc08e6.jpg
JOKUAK

JUEGOS
external image documentacion.jpg
AGIRIAK ETA BALIABIDEAK

DOCUMENTOS Y RECURSOS
20080602202306-compe03.gif
KONPETENTZIAK

COMPETENCIAS
escena1_1.gif
IKASTETXEKO ESPERIENTZIAK

EXPERIENCIAS DE CENTRO
s0705-soft.gif
BESTEAK
OTROS

Gifs_ANimados_Flechas_(169).gif

WIKIAREN AURKEZPENERA ITZULTZEKO / PARA VOLVER A LA PRESENTACIÓN DEL WIKI